Anasayfa
Kurumsal
Hizmetlerimiz
Haşereler
Belgelerimiz
Referanslarımız
İletişim


Haşereler

Alman Hamam Böceği, Amerikan Hamam Böceği, Şark Hamam Böceği, Ev karıncası, Marangoz Karınca, Gümüşcün, Örümcekler, Kene, Pire, Sinekler, Çiyan, Kulağa Kaçan, Fare, Sıçan


Alman Hamam Böceği
Alman Hamam Böceği Özellikleri

Boy : 1.50 cm
Renk : Açık sarımsı kahverengi
Kalkanının üstünde iki koyu çizgi vardır.

Davranışları
Tüm hamamböcekleri arasında en hızlı üreyen türdür. Her yumurta kapsülünde 24-48 arasında yumurta bulunur ve nimfler uygun şartlarda 45 günde ergin hale gelir. Bir çift alman hamamböceği bir sene içinde 35.000 yavru üretebilir.

Tüm hamamböcekleri gibi, yediğimiz her şeyi ve yemediğimiz birçok şeyi yerler.

Yaşam Alanları
Konuttan restorana, fabrikadan gemiye her ortamda yaşarlar. Konutlarda, yiyecek ve suya yakın olmak amacıyla genellikle banyo ve mutfaklara yerleşirler. Zamanlarının yaklaşık %80’lik kısmını yarık ve çatlaklarda dinlenerek geçirirler.

Mücadele İpuçları
Alman hamamböcekleriyle mücadele devamlılık ve uzmanlık gerektirir. Çoğalmaları ancak potansiyel yuva, barınakların belirlenmesi ve doğru uygulama yöntemlerinin kullanılması yoluyla engellenebileceğinden, TERMATEX gibi profesyonel bir firmadan hizmet alınması gereklidir.Amerikan Hamam Böceği
Alman Hamam Böceği Özellikleri

Boy: 3.50 – 4.00 cm.
Renk: Kırmızımsı kahverengi
Kalkanının üstünde soluk sarı bir “8” figürü vardır.

Davranışları Tüm hamamböcekleri gibi, yediğimiz her şeyi ve yemediğimiz birçok şeyi yerler.

Yaşam Alanları

Kuzey bölgelerde genellikle iç mekanlarda, güney bölgelerde ise dış mekanlarda odun yığınları içinde, ağaç kovuklarında, yerdeki ağaç kabuğu ve yapraklardan oluşmuş örtüde ve teraslarda yaşar ancak içeri girerek problem oluştururlar. Buhar tünelleri, kazan daireleri gibi sıcak ve rutubetli ortamları tercih ederler. Amerikan hamamböcekleri yüksek yerlerden alçak yerlere doğru süzülerek uçabilirler.

Mücadele İpuçları
Yaşam alanlarının belirlenmesi ve uygulama yapılmasıyla mücadele edilebilirler. Birçok durumda, kalıcı bir çözüm sağlamak için TERMATEX gibi profesyonel bir firmadan hizmet alınmalıdır. Güney bölgelerde amerikan hamamböcekleriyle dış alanda da mücadele edilmesi gerekmektedir.


Şark Hamamböceği
Alman Hamam Böceği Özellikleri
Boy: 2.50 – 3.00 cm
Renk: Dişi tamamen siyah, oval ve kanatsızken, daha ince olan erkeğin bir çift kahverengi kanadı vardır.

Davranışları
Şark hamamböceklerinin ayaklarında yastıkçık olmadığından cam veya kaygan yüzeylere tırmanamazlar.

Yaşam Alanları Yazın dış alanlarda odunluklarda, yaprak döküntülerinin arasında, sundurma ve köpek yuvası gibi yerlerde yaşarlar. Havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlara yönelir ve kanalizasyon sistemi, bodrum gibi serin ve rutubetli ortamları tercih ederler.

Mücadele İpuçları Dış alandaki barınakların yok edilmesi veya minimuma indirilmesi, binaya girişlerini engellemek için kanalizasyon ve havalandırma girişlerinin doğru şekilde tecrit edilmesi önemlidir.


Ev Karıncaları
Alman Hamam Böceği Özellikleri
Boy : 3 mm.
Renk : Kahverengi Ezildiklerinde çürümüş Hindistan cevizi kokusuna benzer bir koku yaydıkları için bu ismi almışlardır.

Davranışları
Binlerce işçi ve birden fazla kraliçeden oluşan büyük koloniler kurarlar. Yemle beslenmeyi fazla tercih etmediklerinden, kontrol edilmeleri daha zordur. Kolonilerinin bulunması ve yok edilmesi gerekmektedir. TERMATEX gibi bir firma tarafından yapılacak düzenli inceleme ve hizmet çok faydalı olacaktır.

Yaşam Alanları
Bu karıncalar dış alanda yerde bulunan istifli malzemelerin altında, bitki ve saman yığınları arasında, ağaç kabukları arasında, yer kaplamalarının altında yuvalanırlar. İç mekanlarda, duvar içlerinde, halı altlarında ve diğer uygun boşluklarda yuva kurarlar.

Mücadele İpuçları
Ev karıncalarının kontrolü, sayıca fazla koloni kurdukları ve birçok farklı ortamda yuvalanabildikleri için zordur. En etkili yöntem kolonilerin bulunup yok edilmesi veya bulunamıyorsa, birkaç çeşit yemle uygulama yapılmalıdır. Binayla temas halindeki her türlü malzeme ve benzerinin ortadan kaldırılmasının yanında, TERMATEX gibi profesyonel firmaların yapacağı düzenli kontrollerle yeni oluşumların zamanında tespit edilmesi mücadele için çok önemlidir.


Marangoz Karıncaları
Alman Hamam Böceği Özellikleri
Boy: 1.50 cm
Renk: Cinsine göre çoğunlukla siyah veya kahverengi, kırmızı.
Davranışları

Marangoz karıncalar adlarını, yuva yapmak için tahta aksamları delmelerinden, oymalarından alırlar. Birçok gıda çeşidi ve özellikle diğer böcekler ve yağlı yiyeceklerle beslenirler. İlkbahar geldiğinde, bazı üretken karıncalar büyük koloniden ayrılırlar. Kanatlı olan ve uçabilen bu karıncalar, genellikle evlerin içerilerinde ana koloniye bağlı uydu koloniler oluştururlar. Bu uçma özellikleri marangoz karıncalarla mücadeleyi çok zorlaştırmaktadır.

Yaşam Alanları
Konutlarda sıkça rastlanan karıncalardır. Ana koloninin yaşamak için düzenli rutubete ihtiyacı olup, genelde dış alanda ağaç kovukları, kopmuş dallar gibi yerlerde bulunur. İç alanlarda, ana koloni su sızıntısı olan veya rutubetli, iyi havalandırılmayan ara bölümler veya çatı aralarında bulunabilir. Uydu koloniler ise gerekli her ortama yerleşip, ana koloni ve koloniler arasında ikmal yaparlar. Akşamları daha aktiftirler.

Mücadele İpuçları
Marangoz karıncalarla mücadelede başarılı olmak beceri, bilgi ve deneyim gerektirir. İç alanda mümkün olduğunca fazla uydu koloni ile dış alanda ana koloninin bulunup uygulamaya tabi tutulması gerekmektedir. Koloninin yer tespiti zor olabileceği gibi, nasıl yemleme yapılacağı ve düzenli uygulama gerekip gerekmediği konularında TERMATEX gibi profesyonel bir firmadan hizmet alınması doğru olacaktır.


Gümüşçün
Alman Hamam Böceği Özellikleri
Boy: Küçük, uzun, üçgen gövdeli, 1,5 – 2,5 cm
Renk: Parlak gri veya gümüş rengi
Karakteristik olarak karınlarının arka tarafında uzun ve ince üç adet eklenti bulunur.

Davranışları
Gümüşçünler mantar küfleri ve organik maddelerle beslenirler. Doğal ürünlere, kağıda ve kitap ciltlerine zarar verirler. Yarık ve çatlaklar ile tavan arası ara bölmelere uygulama yapılması popülasyonlarının azaltılmasında önemlidir. Bu haşere türü, profesyonel hizmet alındığında bile tamamen yok edilmesi en zor olan türdür.

Yaşam Alanları
Yarık ve çatlaklarda yaşarlar. Tavan arası, bodrum ve ara bölmeler gibi küf olabilecek yerlerde fazla sayıda bulunurlar. Sıcak bölgelerde dış alanda da yaşarlar. İç alanlarda ise mutfak, banyo ve odalarda görülürler.

Mücadele İpuçları Özellikle rutubetli olup küf yapabilen yapılarda mücadele edilmeleri çok zordur. Çatı aralarının tamamen uygulamaya tabi tutulmasının zorluğu, gümüşçünlerin alt yüzeylerde (tabanlarda) barınması ve fasikül aralarında gizlenmesi mücadelede olumsuz etkenlerdir. Devamlı gümüşçün problemi olan yerlerde uygulama yapılması gereken alanlar şunlardır:
Tesisat boşlukları Elektrik prizlerinin arka boşlukları Pencere ve kapı pervazları Tavan arası, bodrum ve ara bölmeler Balkon ve merdivenlerin alt yüzleri


Karadul Örümceği
karadul örümceği Özellikleri

Boy: En fazla 2 cm, karın çapı 1 cm.
Renk: Parlak siyah, bazen kahverengi tonları
Karınlarının alt bölgesinde bulunan kırmızı leke genelde bir kum saati şeklindedir. Isırdığında çok acı veriyor olması ve etkisinin birkaç gün sürmesi sebebiyle, insanlar arasında korkulan bir örümcek türüdür. Bu ısırıklar öldürücü olmamakla birlikte, küçük çocuklar ve yaşlılar için risk teşkil etmektedir.

Davranışları Kara dul örümcekleri, yere yakın seviyelerde, belirli bir şekli olmayan yapı iskelesi tipinde ağlar kurarlar. Ağları, kerste yığınları altı, kutuların arası gibi korunaklı yerlerde görülür. Yüksek bir noktadan belirli mesafeye ağ şeridi atıp, bu şekilde yeni noktalara sıçrayabilir. Bu sebeple, binalarda görülürler ancak kısa sürede ölürler. Avlayabildikleri her tür böceği yerler. Dişileri genellikle erkeklerini yerler.

Yaşam Alanları
Isırma vakalarına, açıkta duran bir eşyayı kaldırırken veya bir terliği giyerken, altında saklanan kara dul örümceğiyle temas edilmesinde rastlanır. Ağlarını kuytu ve korumalı yerlerde kurup, bu noktalardaki böcekleri avlamaya çalışırlar. Bu alanlar garaj veya dış alanlarda gelişigüzel yerleştirilmiş tüm malzemelerin altlarıdır.

Mücadele İpuçları
- Dış alanda, garajlarda, bodrumlarda ve depolarda uzun süredir yerinden oynatılmamış malzemeleri taşırken, ısırılma riskine karşı eldiven giyilmelidir.
-Örümcek gözle görülmese de, ağlara çıplak elle müdahale edilmemelidir.
- Mücadele TERMATEX gibi profesyonel bir firma yardımıyla yapılmalıdır. Sayıca fazla olduklarında vakumlanmaları gerekir.


Kene
kene Özellikleri
Boy: 5 mm. (yeni kan emmiş dişi 1,2 cm)
Renk: Koyu kızıl kahverengi.

Davranışları
Başta köpekler olmak üzere birçok diğer hayvan ve insan üzerinde yaşarlar. Köpeklerde, yetişkinleri kulak ve ayaklarda yaşarken, daha ufaklara sırt bölgesinde rastlanır. Doğada bitki ve otların üzerinde durup, oradan geçecek bir hayvanın üzerine atlarlar. Herhangi bir hayvan üzerinde girdikleri evlerde hızla çoğalırlar ve üzerinde beslenecek hayvan bulamazlarsa insanlara musallat olabilirler. Hiçbir şey yemeden sekiz aya kadar yaşayabilirler. İnsanlarda etkili çeşitli hastalıklar ve bakteriler taşıdıklarından, mücadele edilmeleri önem arz etmektedir.

Yaşam Alanları
Köpek ve diğer hayvanların bulunduğu, bitki örtüsü yoğun olan yerlerde yaşarlar. Üzerinde bulundukları hayvanın kanıyla beslendikten sonra, oradan ayrılarak kapı pencere kenarları ve süpürgeliklerde barınırlar.

Mücadele İpuçları
İç ve dış alanda kenelerle mücadele oldukça zordur. Ancak birkaç uygulamadan sonra elimine edilebilirler. Kedi köpek türü ev hayvanlarının veteriner kontrolünden geçirilmesi ve problemle karşılaşıldığında TERMATEX gibi profesyonel bir firmadan hizmet alınması gereklidir.


Pire
kene Özellikleri
Boy: 4 mm.
Renk: Kızılımsı kahverengi
Yassı yapıları sayesinde hayvanların tüyleri arasında kolayca hareket ederler. Evlerde rastlanan pireler en çok kedi ve köpeklerle taşınanlardır. Bir kez iç alana girdiklerinde hızla çoğalırlar.

Davranışları
Dişi pire günde 18 yumurta bırakabilir. Bir köpek üzerindeki 20 pire, günde 360 yani haftada 2000 yumurta bırakabilirler. Uygulama yapıldıktan sonra hiç görülmemeleri iki hafta alır. Bunu nedeni, pupa pirelerin kimyasallardan etkilenmemeleri ve ancak kozalarından çıktıktan sonra ölmeleridir. Uygulama sonrası vakum yapılması, yetişkin pireleri kozalarından çıkmaya zorladığından dolayı bu süreci hızlandırmaktadır.

Yaşam Alanları
Pireler hayvanların üzerinde yaşayan parazitlerdir. Yumurta üretebilmek için de bu hayvanların kanlarını emmeleri gerekmektedir. Yumurtlama ve kan emme eylemlerini genelde hayvan uyurken gerçekleştirirler. Pirelerin evcil hayvanlara bulaşması bunların dış alanda bulunmalarıyla olabilmektedir.

Mücadele İpuçları
Dört basamaklı ve her biri TERMATEX gibi profesyonel bir firma tarafından gerçekleştirilmesi daha doğru olacak bir uygulama yöntemi ile mücadele edilir:
- Uygulamaya hazırlık
- Hayvanlara uygulama yapılması
- İç alanlara uygulama yapılması
- Dış alanlara uygulama yapılması Pire istilasına sebep olan ev hayvanlarını pirelerden koruyan ürünlerin kullanılması ana önlem olacaktır.


Sinekler
kene Özellikleri
Orta büyüklükte, parlak, metalik mavi, yeşil veya bakır rengi olup, rengi türe göre değişmektedir..

Davranışları
Şişe sineği ve rüzgâr sineği doğada leş üzerinde yaşayan ve beslenen sineklerdir. Besinleri parçalayarak toprağa karışmasını sağlar. Çöp konteynırlarında, çöplük alanlarda ve çürümüş bitkiler üzerinde ürerler.

Yaşam Alanları
Bu sinekler oldukça yaygındır ve özellikle sıcak yaz mevsiminde ev ve işyerlerinde bulunabilirler. Binalardan yayılan yemek kokuları ve kapı ve pencere etrafında aralıklar, pencerelerin ve kapıların açık tutulması ile binalara giriş yapabilmektedir. Bina içerisinde ve dışarısında kuş, kemirgen ve diğer hayvanların ölüleri, sinek popülâsyonunda artışa sebep olmaktadır.

Mücadele İpuçları
Ev ve işyerlerinin etrafındaki rüzgâr ve şişe sineği probleminin nedenleri;
Bina etrafındaki çöp kutuları ve hayvan gübreleri ile binalara giriş yapmaktadır.
Pencere ve kapı etrafındaki açıklıklar sineklerin binaya giriş yapmasına neden olmaktadır.

Problemi önlemek amacıyla;

* Çöpler, çöp kutularına plastik torbalar içerisinde atılmalıdır. Plastik torbalar, çöplerden kokunun yayılmasını ve sineklerin bu alanlara toplanmasını önlemektedir.
* Çöp kutuları binadan mümkün olduğunca uzakta tutulmalıdır.
* Kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Etrafındaki aralık ve çatlaklar uygun malzeme ile kapatılmalıdır. Pencerelere sineklik takılmalıdır.

Bina içinde ve yakınında var ise ölü hayvanlar derhal atılmalıdır.
[Diğer Sinek Türkleri İçin Tıklayınız]


Çiyan
kene Özellikleri
Boy: Genelde bina çevrelerinde görülen türleri 5 cm
Renk: Türlere göre kahverengi ve turuncu-kahverengi.

Davranışları
Rutubetli alanlarda yaşayan yırtıcı (predator) haşerelerdir. Böcek ve örümcekleri geceleri avlayarak beslenirler. Kırkayakların her vücut segmentinde iki çift ayakları olmasına karşılık, çıyanların bir çift ayakları olması bu iki türün ayırt edilmesini sağlar. Çok uzun ayaklarıyla tanınan ev çıyanları hariç, nadiren iç mekanlarda görülürler.

Yaşam Alanları
Dış alanlarda, toprakla teması olan rutubetli ve korumalı yerlerde yaşarlar. İç alanlarda, süpürgeliklerde, kapı ve pencere aralarında, bodrum ve garaj gibi mekanlarda da duvarlarda yürürken görülürler.

Mücadele İpuçları İç alanlara girişlerini önlemek için, binaların dış cephelerindeki çatlak ve deliklerin kapatılması, sarmaşık gibi yoğun bitkilerin binadan uzak tutulması gereklidir. İç mekanlarda çıyanlara karşı verilecek mücadelede TERMATEX gibi profesyonel bir firmadan hizmet alınması daha doğrudur.


Kulağa Kaçan
kene Özellikleri
Boy: 2,5 cm
Renk: Koyu kahverengi
Gövdelerinin arkasındaki pense şeklindeki kıskaçlarla tanınırlar. Erkeklerde bu kıskaçlar büyük ve gösterişli olur.

Davranışları Kulağakaçanlar diğer böcekleri yakalayan ve yiyen haşerelerdir. Bu böceklerden kalıcı olarak kurtulmak için, iç alanlarda değil dış alanlarda barınaklarını bulmak ve uygulama yapmak gerekmektedir. Özellikle fazla sayıda kulağakaçan ile karşılaşıldığında, TERMATEX gibi bir profesyonel firmanın yardımı faydalı olacaktır.

Yaşam Alanları
Ağaç kavukları içinde veya zemin şekilleri arasında bir arada yaşarlar. Binaların dış cephelerindeki yarık çatlaklarda barındıkları da görülür.


Fare
kene Özellikleri
Boy: 5 cm.
Renk: Gri, bazen koyu gri
Fareler sıçanlardan fazla sayıdadırlar ve insanların yaşam alanlarında daha çok karşılaşılırlar. Fareler yavru sıçanlardan ayırt etmede kullanılan özellik, yavru sıçanların kafa ve ayaklarının vücutlarına göre büyük olmasıdır.

Davranışları
Sıçan ve fareler genellikle sevilmez ve kimse bu zararlıları ev veya işyerinde görmek istemez. Kemirgenler dış alanda her türlü ortamda yaşar ve iç alanlara herhangi bir zamanda girebilirler ancak bu durum daha çok sonbaharda gerçekleşir. Bunun sebebi havaların soğuması değil, kemirgenlerin dış alandaki besin kaynaklarının tükenmesi ve yeni kaynak arayışlarıdır. Fareler mükemmel tırmanıcılardır ve çatı aralarından, havalandırmalardan, kablo yuvalarından, kanalizasyondan, bacalardan ve garajlardan binalara giriş yapabilmektedirler. Özellikle kapı altlarından kolaylıkla geçerler.

Yaşam Alanları
Fareler her yerde, gerek şehirlerde gerek şehir dışlarında, ancak çoğunlukla yerleşim birimlerinin olduğu yerlerde yaşarlar. Binalarda sıçanlardan daha fazla görülmelerinin sebebi, daha küçük olduklarından 0,6 cm aralıklardan (kurşun kalem genişliği) geçebilmeleridir. Yuvalarını iç alanlarda veya yakacak odun araları, taş ve tuğlalar, yaprak yığınları ve diğer döküntüler arasında dış alanlarda yaparlar.

Mücadele İpuçları
Fare istilasına karşı korunmanın en iyi yolları, minimum barınacak alan sağlamak ve iç mekana girebilecekleri tüm delik, açıklık ve kapı altlarını kapatmaktır. Delikleri doldurmada çelik yün veya kablo kullanılmazsa, kolaylıkla yeniden kemirebilirler. Garaj veya kiler gibi giriş noktalarına yerleştirilecek birkaç fare kapanı (giren farenin geri çıkamadığı istasyon), 15 adete kadar yakalayabilecektir. Daha çok bilgi için TERMATEX'i arayınız. Periyodik TERMATEX servislerinin fareleri de kapsadığını, kış dönemlerinde verilen servislerde kemirgen izi araştırıldığını ve gerekli koruyucu önlemlerin alındığını unutmayınız.


Sıçan
kene Özellikleri
Boy: 25 - 30 cm
Renk: Gri, Kahverengi, Siyah
Uzun kuyrukları, kalın olmayan vücutları, büyük kulak ve gözleri vardır. Sıçanlar kentsel ve kırsal açık alanlarda yaygınlardır. Büyük olmaları sebebiyle konutlarda farelere göre daha az bulunurlar.

Davranışları
Sıçan ve fareler genellikle sevilmez ve kimse bu zararlıları ev veya işyerinde görmek istemez. Kemirgenler dış alanda her türlü ortamda yaşar ve iç alanlara herhangi bir zamanda girebilirler ancak bu durum daha çok sonbaharda gerçekleşir. Bunun sebebi havaların soğuması değil, kemirgenlerin dış alandaki besin kaynaklarının tükenmesi ve yeni kaynak arayışlarıdır. Sıçanlar mükemmel tırmanıcılardır ve çatı aralarından, havalandırmalardan, kablo yuvalarından, kanalizasyondan, bacalardan ve garajlardan binalara giriş yapabilmektedirler.

Yaşam Alanları Dış alanda sıçanlar çayırlık ve ağaçlık alanlarda, arazilerde, çiftliklerde ve binaların bulunduğu tüm yerlerde bulunurlar. Büyüklükleri sebebiyle en az 3 cm genişliğinde açıklıklardan geçebildiklerinden, iç mekanlarda fazla görülmezler. Ancak binaların çevresinde kendilerine birçok barınak bulurlar. Bunlar yakacak odun araları, taş ve tuğlalar, yaprak yığınları ve diğer döküntülerdir.

Mücadele İpuçları
Sıçan istilasına karşı korunmanın en iyi yolları, minimum barınacak alan sağlamak ve iç mekana girebilecekleri tüm delik ve açıklıkları kapatmaktır. Delikleri doldurmada çelik yün veya kablo kullanılmazsa, kolaylıkla yeniden kemirebilirler. Periyodik TERMATEX servislerinin sıçanları da kapsadığını, kış dönemlerinde verilen servislerde kemirgen izi araştırıldığını ve gerekli koruyucu önlemlerin alındığını unutmayınız.


Norveç Sıçanı
kene Özellikleri
Boy: 25 - 30 cm
Renk: Gri, Kahverengi, Siyah
Diğer sıçanlara göre Norveç sıçanlarının vücudu nispeten daha ağır olup, göz ve kulakları daha ufak ve kuyrukları daha kısadır. Büyük olmaları sebebiyle konutlarda farelere göre daha az bulunurlar.

Davranışları
Sıçan ve fareler genellikle sevilmez ve kimse bu zararlıları ev veya işyerinde görmek istemez. Kemirgenler dış alanda her türlü ortamda yaşar ve iç alanlara herhangi bir zamanda girebilirler ancak bu durum daha çok sonbaharda gerçekleşir. Bunun sebebi havaların soğuması değil, kemirgenlerin dış alandaki besin kaynaklarının tükenmesi ve yeni kaynak arayışlarıdır. Sıçanlar mükemmel tırmanıcılardır ve çatı aralarından, havalandırmalardan, kablo yuvalarından, kanalizasyondan, bacalardan ve garajlardan binalara giriş yapabilmektedirler.

Yaşam Alanları
Dış alanda sıçanlar çayırlık ve ağaçlık alanlarda, arazilerde, çiftliklerde ve binaların bulunduğu tüm yerlerde bulunurlar. Büyüklükleri sebebiyle en az 3 cm genişliğinde açıklıklardan geçebildiklerinden, iç mekanlarda fazla görülmezler. Ancak binaların çevresinde kendilerine birçok barınak bulurlar. Bunlar yakacak odun araları, taş ve tuğlalar, yaprak yığınları ve diğer döküntülerdir.

Mücadele İpuçları
Sıçan istilasına karşı korunmanın en iyi yolları, minimum barınacak alan sağlamak ve iç mekana girebilecekleri tüm delik ve açıklıkları kapatmaktır. Delikleri doldurmada çelik yün veya kablo kullanılmazsa, kolaylıkla yeniden kemirebilirler. Periyodik
servislerinin sıçanları da kapsadığını, kış dönemlerinde verilen servislerde kemirgen izi araştırıldığını ve gerekli koruyucu önlemlerin alındığını unutmayınız.